پکیج تصفیه فاضلاب

مشخصات و مزایای پکیجهای تصفیه فاضلاب شرکت کمپ:
این سیستم به روش لجن فعال، هوادهی گسترده و عمقی توام با سیستم جذب سطحی و در نهایتکلرزنی به منظور تصفیه فاضلاب بهداشتی با ظرفیت بهداشتی ۳ الی ۲۵۰ متر مکعب در شبانه روز در یک پکیج طراحی شده است.
و این سیستم می‌تواند در تصفیه خانه‌های فعلی نصب و باعث افزایش بازدهی در تصفیه فاضلاب شود.
پکیج تصفیه فاضلاب شرکت کمپ به تنهایی میتواند بجای سیستم‌های فعلی در تصفیه فاضلاب به کار رود و آب تصفیه شده از آن قابلیت استفاده مجدد برای مصارف کشاورزی و صنعتی دارد و قابلیت احداث این سیستم در نقاط مختلف شهر و برای هر کارخانه وجود دارد.
۴- هزینه عملیاتی و بهره برداری پکیج تصفیه فاضلاب نسبت به سایر سیستم‌ها بسیار کم‌تر است.
در پکیج تصفیه فاضلاب شرکت کمپ علاوه بر تصفیه بو توسط میکروارگانیزم‌ها، جذب فلزات سنگین، مواد رادیواکتیو، رنگ‌ها و ترکیبات آلی دیگر توسط بستر زئولیتی انجام خواهد شد.
و به دلیل استفاده نکردن از مواد شیمیایی، این سیستم از روش‌های دوست‌دار محیط‌زیست به شمار می‌رود.

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *